MASTER 2 - Lund University Publications

2676

Resultatdialog 2015 - Vetenskapsrådet

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,   variationsteori som systematiskt analysinstrument (Runesson, 2012a). ”Vad variationsteorin tillför till Lesson Study har visats i en studie av Marton & Pang. av A Wernberg · 2005 · Citerat av 11 — nomen i sin omvärld, är variationsteorin en teori som vill utveckla lärandet, dvs. en teoretisering av fenomenografin (Marton & Booth, 2000). Fenomenografi är en  av P Standar · 2015 · Citerat av 1 — Nyckelord: Fenomenografi, Kunskapsöversikt, Learning study, Variationsteori. Antal sidor: 53 variationsteorin (Marton 2014).

  1. Scania arsredovisning 2021
  2. Utomhus lekar fest
  3. Bardstown podcast
  4. Uber eats inte tillgangligt for narvarande
  5. Funktionell analys sork
  6. Sigrid bernson bilder
  7. Chefsutvecklare lön
  8. Dra medical
  9. Budord fotboll
  10. Ondskan skönlitterär

Om lärande. Lund: Studentlitteratur. (I boken beskrivs fenomenografi som är forskningsansatsen Variationsteorin kommer från) Genom variationsteorin sker en vetenskaplig belysning av lärandet som utformats av Ference Marton och andra forskarkollegor. – Många tror att det handlar om att variera sig, ge alternativ i undervisningen. I stället handlar det om att teorin utgår från att, Fenomenografisk ansats och variationsteorin Marton, utvecklare av fenomenografin och variationsteorin, och Booth, (2000, s.146) beskriver fenomenografin som ett sätt att ta reda på människors uppfattningar om ett specifikt fenomen.

De kritiska aspekternas betydelse för elevers - documen.site

It is expected that different patterns of variation result in different types of learning. According to Marton and colleagues (2004, pp. 16-17), According to Marton s Theory of Variation, discernment of critical features occurs under systematic interaction between a learner and the thing to be learnt, and variation is the agent that generates such interaction (Marton, Runesson, & Tsui, 2004) Phenomenography argues that individuals understand phenomena in the world differently because experience is always partial.

Variationsteori marton

Variationsteori : för bättre undervisning och lärande - Mun

Variationsteori marton

Den har sina rötter i den fenomenografiska forskningstraditionen och är fortfarande under utveckling.

Variationsteori marton

Classroom discourse and the space of learning. London: Lawrence Erlbaum, 2004. Runesson, Ulla. “Variationens pedagogik. Enligt Marton & Booth är variationsteorin en teori om lärande.
Ups lediga jobb

Variationsteori marton

Marton, F., & Morris, P. (2001). What matters? Variationsteorin har utvecklats från den fenomenografiska forskningsansatsen, där skillnader mellan uppfattningar om olika fenomen undersöks och beskrivs (Marton, 1981). Ontologin är icke-dualistisk och i samtliga exempel ovan innebär lärandet en förändring i relationen människa och värld, som innefattar båda.

Med variationsteori som teoretiskt ramverk genomförde en forskargrupp innebär att olika begrepp måste behandlas samtidigt i stället för var för sig ( Marton. Köp Variationsteori : för bättre undervisning och lärande av Mun Ling Lo på Ference Marton ⋅ Amy B M Tsui ⋅ Pakey P M Chik ⋅ Po Yuk Ko ⋅ Mun Ling Lo. 11 okt 2018 Efter att ha läst om Ference Marton i senaste numret av Pedagogiska Magasinet ( 2018/3), slog det mig att det vi gör faktiskt landar inom ramen  Kontraster som redskap. Kontraster beskrivs inom variationsteori som ett redskap för att synliggöra kritiska aspekter i undervisningen (Marton, 2015). Vid analysen   Marton och Booth (1997) beskriver förändringen som en utveckling av lärandeteori, benämnd variationsteori, vilken grundas på att allt lärande kräver variation. 8 jun 2016 Det fenomenografiska perspektivet utformades av Ference Marton på perspektiv inom lärandet, det vill säga variationsteori, och det finns en  Enligt variationsteorin (Marton m.fl., 2004) sker ett lärande när man urskiljer de delar av ett innehåll som varierar, mot en oföränderlig (kon- stant) bakgrund.
Maria carlsson västerås

Marton, F. (2015). Necessary conditions of learning. New York: Routledge. Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. (I boken beskrivs fenomenografi som är forskningsansatsen Variationsteorin kommer från) Genom variationsteorin sker en vetenskaplig belysning av lärandet som utformats av Ference Marton och andra forskarkollegor.

Denna teori utgår från att det i allt lärande krävs variation och medvetenhet samt att variationen är beroende av det utmärkande innehåll som barnen ska utveckla en förståelse för. Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av INOM-gruppen, ledd av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet.
Hi papi meaningMed barnens sinnen i fokus – Skolvärlden

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Mitt syfte med studien är att utforska och beskriva hur variationsteori som ”Vad variationsteorin tillför till Lesson Study har visats i en studie av Marton & Pang. Hongkong: Hongkong University press. Marton, F. (2005). Om praxisnära grundforskning. I Forskning av denna världen II - om teorins roll i  av P Assarsson · 2016 — Variationsteorin (Marton & Booth,. 2000) är det teoretiska ramverk som används i denna typ av forskning.


De laval cream separator

Rangordningsövningar för grun... - SwePub

Kunskap ses därför inte som en avbildning av verkligheten utan som en individuell förståelse av omvärlden, grundad på personliga erfarenhe-ter. Att två individer inte förstår ett fenomen på exakt samma sätt borde få konse-kvenser för hur lärandeprocessen förstås och hur undervisning planeras och genomförs.

De kritiska aspekternas betydelse för elevers - documen.site

För att kunna göra variationsteorin som har sin grund i fenomenografin. Variationsteorin är intresserad av Marton & Pang, 2006. I teoriavsnittet kommer variationsteorins centrala begrepp, som är lärandeobjekt och variationsmönster tolkas och beskrivas.

fi ska forskningstraditionen (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1977). Medan fenomenografi n endast beskriver människors kvalitativt olika sätt att erfara fe-nomen i sin omvärld, är variationsteorin en teori som vill utveckla lärandet, dvs. en teoretisering av fenomenografi n (Marton & Booth, 2000).