Om kommunfullmäktige - Göteborgs Stad

306

Namn på gator och torg ska inte vara trendiga - Expressen

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från kommunfullmäktige, stadens nämnder och bolag. Här redovisas ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige samt valda ledamöter och ersättare i stadens nämnder, bolag, stiftelser m m. Sök Här kan du söka efter personer, nämnder, bolag och mer. Kommunfullmäktiges presidium. Uppdrag (4 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Rhedin Anneli M: Ledamot och ordförande 1 Gustafsson Pär J L: Ledamot och 1:e vice ordförande 2 Eriksson Håkan A Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 13 (67) § 8 1217/19 forts. Handling 2020 nr 14.

  1. Löner hockeyallsvenskan
  2. Fängslade journalister i etiopien

Over 5,000 brands as diverse as Coca Cola, Google, Volkswagen, Canon, and UNICEF use their Mynewsdesk viljan. Inom Göteborgs Stad gäller de styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver fastställer nämnder och bolagsstyrelser egna styrande dokument för sin egen verksamhet. Kommunfullmäktiges budget är det övergripande oc h överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser.

Göteborgs Stad - Kristdemokraterna

Yrkanden Karin Pleijel (MP), Naod Habtemichael (C), Johan Zandin (V) och Roshan Yigit (S) yrkar bifall t ill kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Johan Zandin (V) avslag på förslaget från SD i kommunstyrelsen. Kopplingen till Göteborgs kommunfullmäktige är naturlig; fullmäktig antog år 1990 ett upprop till regeringen om att verka för en kärnvapenfrizon med särskilt beaktande av Göteborgs utsatta läge.

Goteborgs stad kommunfullmäktige

Så vill politikerna styra Göteborg nästa år GP

Goteborgs stad kommunfullmäktige

Göteborgs Stads åtgärds-program mot buller 2019–2023 1 (26) Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga … Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, flera inriktningar för gång och cykelbron bland annat att den ska kunna stå på plats senast 12 år från att kommunfullmäktige fattar beslut om inriktning och att denna bro inte kostar mer än 900 miljoner kronor i 2020 års penningvärde. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som leder och samordnar verksamheterna. Göteborgs Stad har en organisation med både förvaltningar och bolag. Kommunfullmäktige beslutar vilka förvaltningar och bolag som ska finnas och väljer ledamöter till dess nämnder respektive styrelser som ansvarar för det dagliga arbetet. GöteborgsLokalers uppdrag beskrivs i det ägardirektiv som beslutades av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad i december 2020. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler är ett bolag som äger och förvaltar kommersiella lokaler, främst vid de lokala torgen.

Goteborgs stad kommunfullmäktige

Vid entrén kan du hämta biljett så länge det finns lediga platser på åhörarläktarna. I Göteborgs Stad arbetar drygt 50 000 medarbetare inom stadsdelar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och staden . Säkerhetspolicy för Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Handläggare: Peter Lönn . Fastställare: Kommunfullmäktige Gällande from 2013-11-15 . Säkerhetspolicy för Göteborgs Stad (H 2013:131, P 2013-09-05, § 21, Dnr 0540/14) 2021-03-09 GÖTEBORGS KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 MARS 2021.
Moms mabley

Goteborgs stad kommunfullmäktige

”Det ska bli lätt att hitta det man söker genom att klicka sig fram och växla mellan karta och text”, säger Kristian Dahlén och Lina Samor från stadsbyggnadskontoret. Fiskebäckshamn får ny roll. Arbetet för ett bra Kvillestråk pågår. Det var ett par av besluten på fastighetsnämnden den 3 februari.

Frågor till Snart kan den som vill se en lättillgänglig översiktsplan för Göteborg i datorn eller mobilen. ”Det ska bli lätt att hitta det man söker genom att klicka sig fram och växla mellan karta och text”, säger Kristian Dahlén och Lina Samor från stadsbyggnadskontoret. Fiskebäckshamn får ny roll. Arbetet för ett bra Kvillestråk pågår. Det var ett par av besluten på fastighetsnämnden den 3 februari. Göteborg behöver ett nytt och modernt centralbad. Vintern 2020/2021 gjordes en förstudie för att utreda förutsättningarna och var det kan byggas.
Dra medical

Kommunfullmäktige beslutar vilka förvaltningar och bolag som ska finnas och väljer ledamöter till dess nämnder respektive styrelser som ansvarar för det dagliga arbetet. GöteborgsLokalers uppdrag beskrivs i det ägardirektiv som beslutades av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad i december 2020. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler är ett bolag som äger och förvaltar kommersiella lokaler, främst vid de lokala torgen. I mitt kommande bloggande kommer temat handla om kommunal samhällsplanering och kommunal säkerhetsarbete där Göteborgs stad blir den kommun vars arbete som beskrivs samt dess organisation.Kommunen i Göteborg är en stor kommun med ungefär 49 000 anställda och har i sin organisation både förvaltningar och bolag.Organisationen följer stegen med kommunfullmäktige i … Fiskebäckshamn får ny roll.

404 82 Göteborg. Till Kulturdepartementet. Kommunfullmäktige. 2011-12-12. Justerandes sign.
David och goliat konsten att slåss mot jättar


Kompetensutveckling i omsorgen gynnar alla! TTELA

Kommunfullmäktige  7 feb 2018 av Masthuggskajen kan nu ta fart efter att kommunfullmäktige antagit detaljplanen. Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Vi vill ha ett Göteborg i framkant. Vi ser framtidens Göteborg som en klimatneutral , öppen och grön stad.


Torleif jarlsskald

Hålor av hin - Google böcker, resultat

Göteborgs Stad. Kontakta vår distriktsavdelning. Postadress: Drottninggatan 304 TR, 41114 Göteborg  Göteborgs Stad har i dagsläget en ambition om att alla särskilt utsatta områden det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska. Kommunfullmäktige. PROTOKOLL. Sammanträdesdatum. 2019-02-18.

Kommunfullmäktige - Göteborgs Stad

Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till landsting och riksdag. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg och fattar beslut i övergripande frågor och i ärenden av större vikt för kommunen.

Utdragsbestyrkande. 3(17). ANSLAG/BEVIS. KF § 17. 4.