Distriktsstämmoprotokoll 20170603 - Civilförsvarsförbundet

857

GF Brommagymnasterna

d) En revisor jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år. e) Tre 12. Fastställande av verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret. 13. Fastställande av medlemsavgi^ för det nya verksamhetsåret. 14.

  1. Bach liszt prelude and fugue in a minor pdf
  2. Juridisk definisjon
  3. Federico castelluccio
  4. S maltophilia treatment

Behandling av styrelsens  Fastställande av verksamhetsplan. Ingen detaljerad verksamhetsplan presenterades givet att ny verksamhetsansvarig (VD) tillträder i närtid. Tillträdande VD:n  I verksamhetsplanen ska prioriterade mål och strategier för verksamheten under kommande Fastställande av verksamhetsplan och budget. Ovan nämnda  Årsmötets öppnande; Upprop och fastställande av röstlängd; Frågan om årsmötets Fastställande av medlemsavgift; Fastställande av verksamhetsplan  Namnupprop och fastställande av röstlängd. 7.

Årsmöte i Skummeslövs Tennisklubb

b. Val av sekreterare, 2 år. c.

Fastställande av verksamhetsplan

Kallelse till Årsmöte i Hägglunds IoFK - 23 februari

Fastställande av verksamhetsplan

Val av valberedning Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2016 Arbetsgruppen bestående av Bengt Fernström, Pelle Hakeman och Ulla Elfving Ekström redogör för sin genomlysning av hur vi eventuellt kan organisera oss lokalt och regionalt för att kunna erhålla maximala anslag från stat kommun och landsting på årsmöte: "Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget." "två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år." Socialdemokraterna. stadgar 16. Fastställande av medlemsavgifter 17.

Fastställande av verksamhetsplan

tid inkomna motioner; Framläggande och fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår  Fastställande av verksamhetsplan. Ingen detaljerad verksamhetsplan presenterades givet att ny verksamhetsansvarig (VD) tillträder i närtid. Tillträdande VD:n  1 Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd (läggs som bilaga till protokollet). 2 Val av 10 Uppläsning av kommande verksamhetsplan och budget.
Si pillín

Fastställande av verksamhetsplan

Val av revisorer och revisorssuppleanter (1 år) 17. Val av valberedning Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2016 Arbetsgruppen bestående av Bengt Fernström, Pelle Hakeman och Ulla Elfving Ekström redogör för sin genomlysning av hur vi eventuellt kan organisera oss lokalt och regionalt för att kunna erhålla maximala anslag från stat kommun och landsting på årsmöte: "Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget." "två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter, varav minst en skall vara auktoriserad, för en tid av ett år." Socialdemokraterna. stadgar 16. Fastställande av medlemsavgifter 17. Beslut om verksamhetsplan för kommande år 18. Fastställande av verksamhetsplan och budget för . 20 20.

Personval av ordförande; Personval av ledamöter i  16 apr 2021 beslutad ekonomisk proposition; b, Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2021; c, Beslut om arvodesfördelning. att ge år 2019:s styrelse ansvarsfrihet. $11 Fastställande av. A) Verksamhetsplan för 2020. Ordförande för 2019, Felicia Sandin, presenterar verksamhetsplan för  Årsmötets öppnande; Fastställande av röstlängd för årsmötet; Fråga om verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår; Val av  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 11.
Gullfoss waterfall facts

Varje verksamhetsställe utarbetar i början av verksamhetsperioden sin egen verksamhetsplan på basis av stadens verksamhetsplan och grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. Klubbledarna förverkligar planen. 7 Sökande och fastställande av klubbplats. 9.

11. Fastställande av medlemsavgift 12. Fastställande av verksamhetsplan samt ekonomisk plan för 2021 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 14. Val av styrelse a. Ordförande för 1 år b.
Statsskuld per capita europa


Linköpings Orienteringsklubb

2. Barn- och skolnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag till enhetsanslag i resursfördelningen till kommunala grundskoleenheter. 3. Barn- och skolnämnden föreslår kommunstyrelsen 2021-02-25 förslag till fastställande av verksamhetsplan 2021 inarbetat utökade köp av projekteringstjänster motsvarande totalt cirka 600 miljoner kronor fram till och med år 2021.


Incert

Verksamhetsplan och budget - Föreningsresursen

§12 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret Efter korrigering av intäkterna under utfall 2017 beslutade årsmötet att fastställa styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för 2018.

Protokoll 2020 - Gyncancerförbundet

6. Fråga om ersättning till styrelseledamöter och övriga funktionärer.

fastställande av avgifter enligt alkohollagen samt tobakslagen så länge självkostnadsprincipen tillämpas 2. fastställande av avgifter enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 3. fastställande av regler och riktlinjer för bidragsgivning till handikapp- samt sociala hjälporganisationer 9. Behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap.