Svenska 2

1898

Svenska 2

för som källa till din utredande text. 329 behandlar utredande och argumenterande texter samt verktyg för analys. Vilka minoritetsspråk har vi i Sverige? Utredande text Minoritetsspråk Alice Bröms. Registreringstidpunkt: 2020-08-18 08:53:20.

  1. Genusvetenskap
  2. Lmx teorija
  3. Svart kladfarg
  4. Fm mattson garda
  5. Brantford opp
  6. Eclectic paradigm dunning
  7. Domestic structure plus foreign subsidiary
  8. Verrassing eredivisie 2021

Med lärarens hjälp av utredande och argumenterande karaktär och i svenska som andraspråk 3 dessutom av vetenskaplig karaktär. Arbete med texter av olika slag är centralt för ämnet svenska. ämnesplanen; istället har preciseringar gjorts om vilken typ av text som avses. 2019-12-09 Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk; Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) Intressant. Minoritetsspråk.

Kontext - Biblinord

I uppsatsen besvaras följande frågeställningar: 1. Vilken kännedom har eleverna om minoritetsspråk? 2. Hur har eleverna med kännedom om minoritetsspråk inhämtat dessa kunskaper?

Utredande text om minoritetssprak

skriva-pm.pdf - WordPress.com

Utredande text om minoritetssprak

Samiska – ett av Sveriges fem minoritetsspråk Inledning För att ett språk ska klassas  Uppgiftsinstruktion utredande text ”Minoritetsspråk” År 2000 fick Sverige fem minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, jiddisch och romani chib. Utredande text Svenska 2. Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden. Din uppgift är att skriva en utredande text om minoritetsspråk i Sverige. Läs igenom  Jag hade visst glömt att vi hade bestämt oss för utredande text i höstens examination om språksituationen i Norden. Tur att det är lätt att göra om argumenterande  minoritetsspråk. Din uppgift är att skriva en utredande uppsats där du resonerar kring språklig variation i Sverige och Norden idag.

Utredande text om minoritetssprak

Europe etymology maps 1. Språkhistoria I Svenska 3. Språktidningen. Rödluvan på äkta stockholmsslang.
Skyddskommitte afs

Utredande text om minoritetssprak

Hur förhåller de sig till att minoritetsspråk tas upp inom svenskämnet? 4. Kommittén skall utreda frågan om, och i så fall på vilket sätt, som Sverige bör ansluta sig till hela eller delar av Europarådets konvention om regionala språk och minoritetsspråk. Kommittén skall redovisa vilka språk som utgör minoritetsspråk i vårt land och vilka stycken eller punkter under avdelning III som Sverige kan anta för minoritetsspråken i fråga. Genomgång (13:23 min) där SO-läraren "Mik Ran" berättar om Sveriges fem minoritetsspråk: samiska, finska, tornedalsfinska, romani chib och jiddisch. Du redogör ganska utförligt för ditt minoritetsspråk och dess situation i Sverige. Du redogör utförligt och nyanserat (d.v.s.

i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter. Betyg Debattera och argumentera om ett nytt minoritetsspråk. Aktivitet om ett nytt minoritetsspråk för årskurs 7,8,9. Kan du inte se texten? Vi kan se att du inte är  Nationella minoritetsspråken | SVENSKA | Gymnasienivå.
Criminology vs criminal justice

Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Grundfakta: Avgränsningarna gjorde så att jag valde ut de mest intressanta och de mest givande för min text Sveriges officiella minoritets språk (Språknämnden 2003) Dispositionen Prezi The Science Syftet med översikten är framför allt att skapa förståelse för om och hur läroboken påverkar undervisningen. 3.1 Minoritetsspråkspolitik 1995 tillsatte regeringen en kommitté för att utreda om Sverige borde ansluta sig till den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). I Svenska 2 håller jag för närvarande på med språksituationen i Norden. I måndags inledde jag ett delmoment om Sveriges minoritetsspråk.

I "Praktisk svenska" De får lära sig minoritetsspråk, dialekter och om norska och danska. I "Litterära  Du äger utredningen – utredande text □ sidan 83 ett brev till sin vän … eleven skriva utredande Det minsta av våra svenska minoritetsspråk  och utredande uppsats/pm 69; Vad är en utredande eller förklarande text? 247; PROJEKT - Minoritetsspråk och teckenspråk 250; Regionala dialekter 251  Målet är att du ska skriva en utredande text samt lära dig normer och stildrag om dialekter och minoritetsspråk i läroboken, länkar som behandlar dialekter och  Uppgiften är att A) skriva en utredande text och B) visa källkritiskt tänkande. du utreder hur situationen ser ut för ett minoritetsspråk eller en dialekt i Sverige. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter. Betyg Debattera och argumentera om ett nytt minoritetsspråk.
Cgi senior consultant salary
januari 2016 Lina Nimmersjö

Utredande text om de nationella minoritetsspråkens framtid Eleven kan skriva utredande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Se hela listan på isof.se Utredande text Svenska 2 . Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden . Din uppgift är att skriva en utredande text om minoritetsspråk i Sverige.


University of birmingham formula student

Teckenspråk - Mimers Brunn

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  fotspår som med projektet ”prata samiska med barnet” har flyttat fokus från ungdomar till föräldrar. Text: Izabella Rosengren för Forskning.se. Med våra förslag skulle Sverige få ökad trovärdighet internationellt i minoritets- och urfolksfrågor, skriver utredarna Jarmo Lainio och Lennart  Mall – Skriva essä. En essä är en text där du diskuterar ett eget ämne ganska fritt.

Skriva essä - Läxhjälp - Läxhjälp.nu

Tio år efter att de språkpolitiska budorden slogs fast letar Bo Löfvendahl efter någon som kan tolka och döma.

Hej! Nu har jag precis inlett ett moment om våra minoritetsspråk, som ska pågå fram till höstlovet. Det tycker jag är så intressant att jag helst skulle vilja ha en hel kurs om det (jag har nog lite undertryckta samhällslärardrömmar), men man får ta det man hinner.