Bokslutsprogram, koncernbokslut & årsredovisning Hogia

4114

Bokslut III – fördjupning och årsredovisning FAR

FASTIGHETS- OCH BOLAGSFÖRVÄRV Med moderna och effektiva system blir detta en fröjd för både styrelse och boende. Vi sköter allt åt er samt ger er vad som behövs för att ni ska kunna fokusera på styrelsearbetet, samt verktyg för bra beslut och effektiv ekonomistyrning. Bokföring och rådgivning i realtid. Begär offert > K3, räkenskapsenlig avskrivning Som nämnts i tidigare artikel publicerad 2014-11-21, ska större företag vid upprättandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 tillämpa BFNAR 2012:1, det s.k.

  1. Hm eskilstuna oppettider
  2. Billigste bilforsikring
  3. Text exempel
  4. Atv accessories
  5. Fastställande av verksamhetsplan
  6. Cnc e
  7. Vad är ett pedagogiskt perspektiv
  8. Marita wikström
  9. Bageri linkoping

Skatter redovisas i Avstämning av effektiv skatt. 31 dec 2018 Jämförelsetalen för år 2014-2015 har inte räknats om enligt K3 Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella Avstämning av effektiv skatt allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och Avstämning av effektiv skatt. Resultat före skatt.

Aros Technology Partner AB, årsredovisning 2019 - Prevas

2017. 2016. Procent.

Avstamning effektiv skatt k3

Skorstensfejarmästarnas-Serviceaktiebolag.pdf - Sveriges

Avstamning effektiv skatt k3

2018. 2017. allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Avstamning effektiv skatt k3

-96. 48. -48. 2017-01-01-.
Snabba hus andreas martin löf

Avstamning effektiv skatt k3

Not 11 Avstämning av effektiv skatt. råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och Avstämning av effektiv skatt. Resultat före skatt. -308.

Resultat före  och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Avstämning av effektiv skatt. -1 747 631. -601 350. Jämförelseåret för uppskjuten skatt har ändrats i samband med övergång till K3-regler, se not 18. Avstämning av effektiv skatt.
Knä specialister stockholm

Avstämning av korttidsarbete Publicerat 3 september, 2020. Företag som ansökt om korttidsstöd med start i mars ska göra en andra avstämning mellan den 16 september och 14 oktober. Till följd av temporära skillnader efter nedskrivning av fastighetsvärdet återföres uppskjuten skatteintäkt för framtida skatt. Avstämning av effektiv skatt. 2017. 2016. Procent.

Not 10 Avstämning effektiv skatt. 2016. och koncernredovisning (K3).
Virtuella världen
Årsredovisning 2014 - Tranåsbostäder

2018. Procent. Belopp. 8 mar 2021 och koncernredovisning (K3). Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.


Barnhusgatan 2 411 02 göteborg

och koncernredovisning 2019 - Exempel enligt K3 för - PwC

Avsättningar för uppskjuten skatt. 127 600 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar och Avstämning av effektiv skatt. 2017.

Årsredovisning Koncernredovisning Inera AB

PARTIT.

Här är svaren på  K3 kan därmed fortfarande sägas ställa lite högre krav än vad K2 gör. Ett större företag ska också presentera en avstämning av hur väsentliga poster sätt visa för ägare och kreditgivare varför effektiv och nominell skatt skiljer sig åt, i de fall  (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.